Amanita Muscaria


Amrita ~Amanita ~Ambrosia

Vi har nu möjlighet att sälja torkad Amanita Muscaria. Hör av dig till Ananda@amrita.se med din beställning.

Amanita muscaria är namnet på en urålderlig magiska svamp. Identiteten för denna extraordinära växt är ett av de mest ärevördiga mysterierna i civilisationens historia. Det är bland de tidigaste psykotropa substanserna som intagits av människan och har en central och avgörande plats i bildningen och utvecklingen av mänsklig kultur, vilka processer avsevärt föregår både historiens begrepp och civilisationsfenomenet. När de flerdimensionella tessorna av arkeologiska fragment och dokumentära bevis blir säkrare placerade i tidens matris genom vår förståelse av arketypiskt innehåll i myter och muntlig tradition, uppstår en mosaisk vision av helhet i form och substans av en svamp: magins svamp, Amanitan.

Amanitan är intimt förknippad med sagor och magi, och har fungerat i årtusenden som poetikens pulserande hjärta. Det var med stor sannolikhet det centrala sakramentet i den ursprungliga rituella stamdansen varifrån de flesta av de nu fragmenterade aktiviteterna inom teologi, filosofi, dans och sång kan härledas från det naturliga sammanhanget arbete, lek, meditation, sex och utbildning. Det är därför inte särskilt förvånande att både vetenskapliga och kreativa sinnen skulle återupptäcka eller på nytt avslöja svampen som en hjärtsymbol för upplyst extatiskt medvetande.

Amrita (sanskrit: अमृत, IAST: amṛta), Amrit eller Amata på pali, (även kallad Sudha, Amiy, Ami) är ett sanskritord som betyder ”odödlighet”. Det är ett centralt begrepp inom indiska religioner och kallas ofta i forntida indiska texter som ett elixir. Dess första förekomst är i Rigveda, där det anses vara en av flera synonymer för soma, devaernas (änglarnas) dryck. Amrita spelar en betydande roll i Samudra Manthana, och är orsaken till konflikten mellan devaer och asuror som tävlar om amrita för att få odödlighet.

Sibiriska kvinliga Schamaner