Ceremonier för framtiden


Jag har länge velat fokusera mer på att lära ut hur man kan arbeta med ceremonier och plant-medicin. Plantmedicinerna är mycket kraftfulla och har möjlighet att lösa upp blockeringar och få oss in på nya positiva spår. Mitt arbete som faciliterare för ceremonierna med flugsvampen har lärt mig mycket från deltagare som delat sina livsberättelser och hur plantmediciner har hjälp dem komma ut ur situationer som sett hopplösa ut. Det får mig att förstå hur viktig denna kunskap är och hur många som kan bli hjälpa av den.

Många av plant-medicinerna är förbjudna men så är inte fallet med flugsvampen. Jag ser därför en möjlighet med Amanitan att nå ut till fler med ett budskap om plantornas otroliga visdom och kraft. Flugsvampen är även en mycket bra ingångsport till de övriga mästar-plantorna. Den är mjuk och hjärtöppnande, speciellt när man tar den i mindre doser. Den visar oss med försiktighet att det finns mer att utforska och nya möjligheter. Min önskar är därför att genomföra fler och större ceremonier med flugsvampen och lära ut till många hur man håller i ceremonier.

Att genomföra en ceremoni kräver i grund och botten att det finns flera som kan hålla space. Att hålla space innebär att skapa ett osynligt men påtagligt fält runt deltagarna i ceremonin. För att göra det så räcker det med att ha en tydlig intention, och sedan att fokusera på den intentionen under en längre tid med intensitet och uppriktighet. Fältet skall fyllas med kärlek och trygghet, vilket betyder att facilteraren måste kunna känna den kärleken och tryggheten inom sig själv. Vi bjuder sedan in de varelser, lärare, föregångare som kan hjälpa oss och mänskligheten framåt. Vi bjuder in och välkomnar himmel och jord och överlåter oss till dess beskydd. Resten av arbetet gör sig själv, och genom att tillåta intuitionen styra min handling så kommer magin att flöda.

Allt detta är mycket enkelt, men samtidigt kräver det ganska mycket av faciliteraren. Först och främst så måste den personen ha släppt tagen om mycket av egots inre röst. Om det finns ett intresse av att bli uppskattad eller prisad som ledare så kommer det space som skapats att fyllas av den energin. Det kommer att skapa helt fel förutsättningar för att deltagarna ska kunna hitta sig själva. Att släppa egot är inte någonting som kommer på beställning, men om man har en intention och längtan efter att släppa tankar på egen vinning, så kommer det av sig själv till sist. Man blir alltså ingen bra faciliterare för att man tycker att man själv är en bra healer, utan för att man kan ta ett steg tillbaka, inte sätta sig själv i centrum utan istället förstå att vi endast är instrument för det gudomliga.

En annan viktig del är att kunna hålla space för en deltagare som går igenom en kraftfull process. Det kan handla om att någon faller ihop på marken och gråter. Att hålla space här är i princip samma sak som att hålla space för den större gruppen. Jag sitter mig nära personen och omger den av ett fält av helande kraft och kärlek. Samtidigt så tar jag ett steg tillbaka från att bli personligt engagerad i personen utan skickar energin på ett opersonligt sätt. Både individen och gruppen behöver få ett utrymme att hitta sig själv, det handlar inte om att jag ska gå in och lösa saker, utan att jag skapar förutsättningar för deltagaren att gå igenom det som den behöver möta.

Som faciliterare måste du kunna tillåta saker som de är. Hålla ditt lugn och arbeta vidare utan att bli känslomässigt engagerad. Även om det är ganska krävande så händer mycket av dessa saker av sig själv i ceremonin. När jag ger mig själv till källan, universum eller gud, och gör det med intentionen att hjälpa alla varelser, så leds jag intuitivt till att göra det som behövs i varje ögonblick. Mycket av att lära sig att bli en faciliterare handlar alltså inte om hur man skapar helande och space, utan hur du väljer din intention samt hur du kan släppa taget om tankarna och låta dig guidas.

En av mina drömmar just nu är att hitta flera som vill lära sig mer om hur man faciliterar och börja undervisa dem. Utbildningen består av en serie ceremonier och samtal runt dem. Vi skulle utforska meditation, kroppshållning, trumman, healing och energier. Sedan kan vi göra fler stora ceremonier och dela med oss av dessa gåvor. Jag tror att ceremonier och plant-medicen är starten på en förändring i mänskligheten och slutligen i världens samhällen. Vi måste läka för att kunna skapa förbättring. Plant-medicinerna kan visa oss vägen och hjälpa oss att öppna upp vårt hjälpa oss hitta vår väg.