Microdosera Amanita Muscaria

Amanita Muscaria är en mycket kraftfull svamp som har används i medicinska syften under lång tid. Att microdosera svampen är enligt många ett mycket bra sätt att nå bättre hälsa och få större klarhet. Det finns lite vetenskapliga studier av användningen men det som har rapporterats visar på mycket goda resultat. Vi på Amrita.se tar … Fortsätt läsa Microdosera Amanita Muscaria