Rapé~Ceremonier


Rapé och Soundhealing i Stockholm och Göteborg

Rapé är en plantmedicin bestående som används i Sydamerika. Det är ett pulver med en blandning av tobak och aska från olika läkande växter. Rapé används bland annat för att skapa läkande och göra utrensningar. Effekten av Rapé är att skapa fokus och närvaro. Vi använder oss av Rapén under våra ceremonier för att komma djupare och bryta igenom hinder.

Rapéceremoni ~ Ceremonin pågår under ca 3 timmar. Vi trummar och sjunger tillsammans. Utöver själva ceremonin så går vi igenom ceremonins beståndsdelar och förklarar hur vi kan använda ceremonier för att skapa alternativa medvetandetillstånd för healing och andra positiva syften. Pris från 350 kr per person.